ENERGIA  ODNAWIALNA, EKOENERGIA
OPŁACALNOŚĆ ZASTOSOWAŃ

Zielona energia, technologie, zalety, wady.

W ostatnich latach obserwujemy szybki rozwój technik poboru energii z źródeł odnawialnych 
(wiatr, słonce, biomasa, geotermia).Dzieje się tak nie tylko z powodu dbałości o środowisko i 
coraz większą świadomość ekologiczną społeczeństwa. Głównych powodów należy dopatrywać 
się w ekonomii (pieniądze). Z powodu zawirowań politycznych i ekonomicznych, ceny 
tradycyjnych paliw kopalnych cały czas rosną. Za to urządzenia do pozyskiwania energii 
odnawialnej stają się coraz wydajniejsze i tańsze, przez co znajdują się w zasięgu cenowym 
większej liczby potencjalnych odbiorców. Uwarunkowania polityczno-ekonomiczne, dążenie do 
energetycznego uniezależnienia się poszczególnych państw, zaczynają coraz bardziej sprzyjać 
odnawialnym źródłom energii. Także w Polskich warunkach. Oprócz zmian prawnych 
promujących wykorzystanie energii odnawialnej w wielu przypadkach można starać się o 
preferencyjne kredyty lub nawet bezzwrotne dotację do podjętych inwestycji (zarówno z 
środków krajowych jak i UE).Warto się więc zastanowić, które źródła energii, w najbliższej 
przyszłości staną się najbardziej opłacalne.

Energia z wiatru (turbiny powietrzne, generatory wiatrowe, turbiny morskie);,
 
Energia słoneczna: Słoneczne technologie termiczne, Słoneczne technologie fotowoltaniczne (baterie słoneczne), 
Pasywne technologie słoneczne, Słoneczne systemy grzewcze (kolektory słoneczne) Słoneczne wieże; 
Pozyskiwanie ciepła z ziemi, geotermia: Energia geotermalna, Pompy cieplne; 
Energia z biomasy: Biogaz, Biopaliwo, Biomasa;
Napędy, baterie, akumulatory: Ogniwa paliwowe,  Napęd elektryczny, Napęd pneumatyczny;

Termomodernizacja: Ocieplenia ściany, dach, podłoga, okna, Wentylacja, rekupretor, Domy  pasywne,
Ogrzewanie podłogowe, powietrzem, Kominek;

Podsumowanie
: Paliwa kopalne, Paliwa odnawialne

Linki.


Autor: Paweł Szablewski